zaterdag 23 februari 2013

Stoom in de voedingsindustrie


Industriële stoom

Industriële stoom kan gebruikt worden in de voedingsindustrie, indien deze niet direct of indirect in contact komt met het voedingsmiddel. (Voorbeeld van indirect contact : sterilisation in place – SIP, voorbeeld van direct contact : stoominjectie in voedingsmiddelen). Industriële stoom kan dus gebruikt worden voor het opwarmen van voedingsmiddelen via een warmtewisselaar of dubbele wand.
De vier belangrijkste vormen van contaminatie bij industriële stoom zijn:
 • Chemische contaminatie (aanwezigheid van amines, aanwezigheid van chloorderivaten, enz).
 • Biologische contaminatie. Het ketelvoedingswater kan in bepaalde gevallen micro-organismen bevatten ( bacteriën, schimmels, virussen, enz.).
 • Contaminatie door niet-condenseerbare gassen die via het ketelvoedingswater in de stoomketel en dus in de stoom kunnen terechtkomen.
 • Contaminatie door roestvorming en kalkaanslag.
Om deze bovenstaande redenen, zijn er verschillende standaarden ontwikkeld om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen, dat voldoende en acceptabel is voor gebruik in de voedingsindustrie.
Deze culinaire stoom, ook gefilterde stoom genoemd voldoet aan volgende eisen:

Culinaire of gefilterde stoom (3A Standard 609-03).

Dit is een Amerikaanse standaard opgesteld voor de melkindustrie en als volgt gedefinieerd; "Stoom vrij van contaminerende chemische producten en vrij van condensdruppels. Deze stoom is geschikt voor gebruik in direct contact met melk of melkproducten of met oppervlaktes die met het product in aanraking komen.

De filtratievereisten zijn toepasbaar voor de hele voedingsindustrie en zijn erkend ook buiten de VSA. De erkenning van deze standaard voor stoom in de voedingsindustrie is in opmars.

Algemene vereisten (3A Standard 609-03).

 • De stoomfilter moet in staat om 95% van de partikels van 2 microns en groter tegen te houden, en moet voorzien zijn van een bijhorende condenspot thermostatisch type met kleine onderkoeling ).
 • De filter, toebehoren en het leidingwerk moeten vervaardigd zijn van roestvast staal (serie 300) of beter.
 • Alle waterbehandelingsproducten toegevoegd aan het ketelvoedingswater moeten conform zijn aan CFR Title 21, Chapter1, Part 173, Subpart D, Section 173.310.

Wat is het effect van condensaat op de stoomfiltratie?

De doorlaatklasse van een filter is afhankelijk van het medium waarvoor de doorlaatklasse is opgegeven, m.n. gas of vloeistof. Bijvoorbeeld een filter met een nominale doorlaatklasse van 5 micron en een absolute doorlaatklasse 15 micron in vloeistof zal partikels uit een gasstroom halen kleiner dan 2 micron. Als er dus aanzienlijke hoeveelheden condensaat in het stoomleidingnet aanwezig zijn, zal de filter efficiëntie gereduceerd worden. Om deze reden is het uitermate belangrijk dat vóór de filter de stoom zo goed mogelijk geconditioneerd wordt. Dus een filter van 5 micron geplaatst in een goed geconditioneerd stoomnet, zal een betere stoomkwaliteit na de filter opleveren, dan een filter van 1 micron geplaatst in een slecht geconditioneerd stoomnet.

Weet dat verzadigde stoom van een stoomketel, nooit volledig vrij van waterdruppels is en dat typisch een droogtegraad van 95% of beter als normaal aanzien wordt.
Dus een goede conditionering is essentieel en zorgt ook voor een optimale filtratie. Plaatsing van een waterafscheider, condenspotten en eventueel een drukregelaar garandeert een betere eindresultaat.

Een drukreductie van de stoom heeft een drogingseffect.

Welke voordelen bekomt men door het gebruik van culinaire stoom?

 • Geen faling van kritische kleine openingen (regelkleppen / injectoren enz. ).
 • Geen chemische noch bacteriële contaminatie.
 • Stijgende procesefficiëntie (stoomkwaliteit).
 • Geen contaminatie van voedingsproducten en productie conform aanvaarde normeringen.
 • Gegarandeerde bescherming van de mens.

1 opmerking:

 1. Niet alleen stoom, maar ook speciale stofzuigers worden ingezet binnen de voedingsindustrie. Dit om alles zo hygiënisch mogelijk te maken en te vervoeren.

  BeantwoordenVerwijderen