zaterdag 23 maart 2013

Gevelreiniging met stoom


De gevel reinigen met stoom: stoomreiniging.


Deze techniek kan gebruikt worden bij gevels die regelmatig onderhouden worden. Met andere woorden: het is geschikt om vuil te verwijderen dat niet te diep is aangehecht. Diep en sterk hechtend vuil wordt met verzadigde stoom techniek niet verwijderd, waardoor deze techniek niet op alle gevels kan worden toegepast. Ondanks de gebruikte hoge druk, blijft het platina van het materiaal wel behouden bij deze techniek.
http://gevelbekleding-info.be/gevelreiniging-stoomreiniging/

dinsdag 5 maart 2013

Stoomreiniging & melkproductie


Net als eerder is beschreven in het artikel over het reinigen van wijnvaten met stoom, wordt dezelfde techniek toegepast bij het reinigen van de melkrobotten op zuivelboerderijen. Ook hier zijn waterbespraring en desinfectie de hoofdredenen.
bron: www.sac.eu
ADCS Stoomreiniging voor SAC RDS Futureline melkrobot. Vanaf 1 februari 2009 is voor de SAC Futureline melkrobot stoomreiniging leverbaar. Via Idento technische documentatie is u reeds een en ander bekend. Hierbij nog enige meer commerciële aanvulling om vragen die leven in de markt te kunnen beantwoorden:
Waarom stoomreinigingVoor bedrijven met een hoger dan gemiddelde infectiedruk wegens agressieve bacteriestammen of andere oorzaken voor besmetting kan stoomreiniging een uitkomst bieden.Bij reiniging met een temperatuur boven 90 graden Celcius blijkt dat daadwerkelijk 99% van de bacteriën zijn gedood. In de praktijksituaties blijkt dat bedrijven met problemen met agressieve bacteriestammen een positief resultaat haalden en het celgetal daalde.

WerkingNa het melken worden de melkbekers twee keer gereinigd met water van 110 graden Celcius. Daarna wordt met lucht de beker droog geblazen. Deze stoomreiniging vraagt geen extra tijd en gaat dan ook niet ten koste van de capaciteit. Stoomreiniging is een uitbreiding op de bestaande reiniging. Dat wil zeggen: dat men deze indien gewenst uit kan zetten en op de bestaande manier reinigt. Stoomreiniging geldt voor alle melkingen. Het staat aan of uit (monteur instelbaar). De voormelkbeker wordt niet gereinigd via de stoomreiniging. Dit is momenteel nog niet leverbaar en loopt nog in onderzoek.
Kosten van gebruikHet water verbruik van de stoom reiniger is een halve liter per melking. Dit is gelijk aan een normale tussen reiniging. Het stroom gebruik is gemiddeld 57 watt per melkbeurt. Een bedrijf met een gemiddeld aantal melkingen van 245 per dag, heeft een stroomverbruik van 14 kWh per dag.

zondag 24 februari 2013

Toepassingen van stoomreiniging

Stoomreiniging heeft vele verschillende toepassingen. De meesten zullen wel de reclames van TellSell gezien hebben. Maar naast huishoudelijk gebruik om te reinigen, wordt stoom ook industrieëel gebruikt voor reiniging. Een voorbeeld daarvan is de toepassing van stoomreiniging van een bottellijn en de eikenhouten wijnvaten. Ook gebruiken ziekenhuizen stoomreiniging vanwege de hoge eisen aan hygiene.

Andere toepassing zijn:

 • de voedselverwerkende industrie zoals de brood-, koek- en banketindustrie, maar ook de chocolade- en suikerverwerkende industrie, zoetwaren-, snack- en verpakkingsindustrie
 • de industrie voor afvulmachines of paraffineverwijdering
 • schoonmaakbedrijven
 • car cleaning (bijvoorbeeld www.gaiasteam.be)
 • zieken- en verpleeghuizen, bij tand- en dierenartsen, in gezondheidscentra
 • batterijen- en accureiniging
 • kauwgomverwijdering
 • graffitiverwijdering
 • zwembaden, scholengemeenschappen, sportaccommodatie en sauna's
 • bushaltes, treinstations, winkelstraten en vliegvelden
 • tapijtreinigingsbedrijven in combinatie met schrobapparatuur ter verwijdering van kauwgom, randvervuiling, vlekken etc.
 • garages en tankstations
 • restaurants, hotels, campings en conferentieoorden
Ik zal de komen tijd op de meeste van deze toepassingen dieper ingaan.

Als eerste de toepassing van reiniging van een bottellijn en wijnvaten bij een wijnproducent.

Reinigen van wijnvaten met stoomThe hoge temperatuur van stoom maakt een sneller reinigingsproces mogelijk van de vaten, de tartraten smelten in een fractie van de tijd die nodig is met heet water, met als resultaat enorme waterbesparing  De eigenschap van droge stoom maakt het mogelijk dat de poriën van stoom geopend worden, zodat niet alleen de tartraten loskomen, maar ook oude wijn en de bitter tanine die geabsorbeerd zijn binnen in het hout. Het hele proces revitaliseert de houten vaten terwijl de karakteristieken van het eikenhout bewaard blijven. Het gebruik van stoom in de bottellijn garandeert een complete "kill-rate" in het hele systeem van het membraan filter tot aan de vulmonden. Het feit dat de bottellijn sneller tot desinfecteringstemperatuur komt en tot een hogere temperatuur komt betekent dat het hele proces korter is en dus tijd bespaart in het sterilisatieproces  Het hele proces duurt slechts 15 minuten zodra de minimumtemperatuur van 100ºC is bereikt. Het hele proces wordt gedaan zonder chemicaliën, dus geen afvalwater om te behandelen.
De toegevoegde voordelen naast het reinigen is het krachtige vermogen om de eikenhouten vaten opnieuw te hydrateren tijdens de opslag en tevens creëert het reinigingsproces een natuurlijk vacuüm op het vat. Na het toepassen van een spon in een gat, is het mogelijk om het vat snel op lekken te testen.

 • SNEL & EFFICIËNT: De gecombineerde 40 liter water tank maakt continu gebruik mogelijk.
 • GEMAKKELIJK & EENVOUDIG: Het proces neemt slechts 15 minuten tijd in beslag zodra de minimumtemperatuur van 100ºC is bereikt. Het hele proces wordt gedaan zonder chemicaliën, dus geen afvalwater om te behandelen.
 • EFFECTIEF IN HET VERWIJDEREN VAN TARTRATEN EN TANNINES: Stoommachines kunnen effectief en efficiënt de achtergebleven bittere tannines verwijderen en de tartraten smelten in oude vaten.

zaterdag 23 februari 2013

Stoom in de voedingsindustrie


Industriële stoom

Industriële stoom kan gebruikt worden in de voedingsindustrie, indien deze niet direct of indirect in contact komt met het voedingsmiddel. (Voorbeeld van indirect contact : sterilisation in place – SIP, voorbeeld van direct contact : stoominjectie in voedingsmiddelen). Industriële stoom kan dus gebruikt worden voor het opwarmen van voedingsmiddelen via een warmtewisselaar of dubbele wand.
De vier belangrijkste vormen van contaminatie bij industriële stoom zijn:
 • Chemische contaminatie (aanwezigheid van amines, aanwezigheid van chloorderivaten, enz).
 • Biologische contaminatie. Het ketelvoedingswater kan in bepaalde gevallen micro-organismen bevatten ( bacteriën, schimmels, virussen, enz.).
 • Contaminatie door niet-condenseerbare gassen die via het ketelvoedingswater in de stoomketel en dus in de stoom kunnen terechtkomen.
 • Contaminatie door roestvorming en kalkaanslag.
Om deze bovenstaande redenen, zijn er verschillende standaarden ontwikkeld om een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen, dat voldoende en acceptabel is voor gebruik in de voedingsindustrie.
Deze culinaire stoom, ook gefilterde stoom genoemd voldoet aan volgende eisen:

Culinaire of gefilterde stoom (3A Standard 609-03).

Dit is een Amerikaanse standaard opgesteld voor de melkindustrie en als volgt gedefinieerd; "Stoom vrij van contaminerende chemische producten en vrij van condensdruppels. Deze stoom is geschikt voor gebruik in direct contact met melk of melkproducten of met oppervlaktes die met het product in aanraking komen.

De filtratievereisten zijn toepasbaar voor de hele voedingsindustrie en zijn erkend ook buiten de VSA. De erkenning van deze standaard voor stoom in de voedingsindustrie is in opmars.

Algemene vereisten (3A Standard 609-03).

 • De stoomfilter moet in staat om 95% van de partikels van 2 microns en groter tegen te houden, en moet voorzien zijn van een bijhorende condenspot thermostatisch type met kleine onderkoeling ).
 • De filter, toebehoren en het leidingwerk moeten vervaardigd zijn van roestvast staal (serie 300) of beter.
 • Alle waterbehandelingsproducten toegevoegd aan het ketelvoedingswater moeten conform zijn aan CFR Title 21, Chapter1, Part 173, Subpart D, Section 173.310.

Wat is het effect van condensaat op de stoomfiltratie?

De doorlaatklasse van een filter is afhankelijk van het medium waarvoor de doorlaatklasse is opgegeven, m.n. gas of vloeistof. Bijvoorbeeld een filter met een nominale doorlaatklasse van 5 micron en een absolute doorlaatklasse 15 micron in vloeistof zal partikels uit een gasstroom halen kleiner dan 2 micron. Als er dus aanzienlijke hoeveelheden condensaat in het stoomleidingnet aanwezig zijn, zal de filter efficiëntie gereduceerd worden. Om deze reden is het uitermate belangrijk dat vóór de filter de stoom zo goed mogelijk geconditioneerd wordt. Dus een filter van 5 micron geplaatst in een goed geconditioneerd stoomnet, zal een betere stoomkwaliteit na de filter opleveren, dan een filter van 1 micron geplaatst in een slecht geconditioneerd stoomnet.

Weet dat verzadigde stoom van een stoomketel, nooit volledig vrij van waterdruppels is en dat typisch een droogtegraad van 95% of beter als normaal aanzien wordt.
Dus een goede conditionering is essentieel en zorgt ook voor een optimale filtratie. Plaatsing van een waterafscheider, condenspotten en eventueel een drukregelaar garandeert een betere eindresultaat.

Een drukreductie van de stoom heeft een drogingseffect.

Welke voordelen bekomt men door het gebruik van culinaire stoom?

 • Geen faling van kritische kleine openingen (regelkleppen / injectoren enz. ).
 • Geen chemische noch bacteriële contaminatie.
 • Stijgende procesefficiëntie (stoomkwaliteit).
 • Geen contaminatie van voedingsproducten en productie conform aanvaarde normeringen.
 • Gegarandeerde bescherming van de mens.

vrijdag 22 februari 2013

De comeback van stoom


Een heel interessant artikel over stoom, toepassingen uit het verleden, maar ook uit het huidige tijdperk, zelfs BWM past het toe in de hybride motoren!
Stoom ouderwets? Nee hoor! Volgens de wilde plannen van onderzoekers en fabrikanten gaan stoommotoren de milieuvriendelijke kracht vormen achter auto’s, raketten en zelfs ruimteschepen.
‘Moderne stoom’ is efficiënter, brandstofzuiniger en heeft een lagere milieubelasting dan alle andere mechanische aandrijftechnieken. En dat terwijl stoomkracht de oudste vorm van mechanische aandrijving is. De eerste beschrijvingen van een ‘stoomwagen’ zijn zelfs terug te vinden in Chinese werken uit de Chu-dynastie tussen 1125 en 255 vóór Christus. Met de opkomst van de industriële revolutie verschenen naast de fabrieksaandrijvingen ook de eerste wegvoertuigen en treinen op stoomkracht in de loop van de achttiende eeuw. De laatste stoomauto, van het Amerikaanse merk Stanley, bleef in productie tot 1925. Stoomtreinen reden nog enkele decennia langer door.
Prototype van een stoomfarm in Californië: bijna tweeduizend beweegbare zonnespiegels verhitten centrale watertorens om stoomkracht op te wekken.
De basis van stoomkracht ligt in het geweldige vermogen van water om energie in hittevorm op te kunnen slaan. Tijdens verwarmen van water gaat het over in waterdamp, oftewel stoom: hele kleine druppeltjes water. Bij deze overgang wordt het volume maar liefst 1700 keer zo groot. In een stoommachine wordt de stoom onder druk gehouden in een ketel, waardoor het volume is samengedrukt. Zodra de stoom uit de ketel ontsnapt, neemt het volume toe en komt er een flinke kracht vrij. Deze kracht van het uizetten van de stoom kan een zuiger- of turbinemotor aandrijven. In een zuigermotor duwt de uitzettende stoom de zuiger in de cilinder naar beneden. In een turbinemotor drijft de uitzettende stoom de ronddraaiende turbinebladen aan.
Stoomturbines zijn nog altijd te vinden in elektriciteitscentrales. Met de hitte die vrijkomt door de verbranding van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen uit een kernreactie of zelfs van zonnespiegels, wordt water verhit tot stoom die vervolgens een stoomturbine aandrijft. De stoomturbine drijft op zijn beurt weer een generator aan die elektriciteit opwekt. Verder is stoom veel in de industrie te vinden als toepassing in productieprocessen en voor schoonmaakwerkzaamheden.

Schone verbranding

De mogelijkheid van stoomkracht om voertuigen aan te drijven, wordt nu herontdekt vanwege enkele gunstige eigenschappen van ‘moderne stoom’. In tegenstelling tot bij een benzine- of dieselmotor vindt de verbranding niet binnenin de motor plaats. Daardoor is het verbrandingsproces precies te controleren in een schone en efficiënte brander die nauwelijks schadelijke stoffen uitstoot. Bovendien kan stoom ook de motor smeren, waardoor een stoommotor geen olie nodig heeft.
In Zwitserland bouwt het bedrijf Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik DLM zelfs weer moderne stoommotoren voor in treinlocomotieven en schepen. In tegenstelling tot de ouderwetse, op steenkool gestookte stoomlocomotieven heeft een moderne stoomtrein maar één persoon voor de bediening nodig. De trein loopt op een moderne, vloeibare brandstof. De verbranding daarvan is vele malen schoner dan bij de ouderwetse stoomtreinen en concurrerend met moderne dieseltreinen.
De Ezee-stoommotor van Enginion, ingebouwd in een Skoda Fabia personenauto, veroorzaakt geen schadelijke uitlaatgassen.
De Enginion Ezee-stoommotor is een zogenaamde wankelmotor met twee ronddraaiende driehoekige zuigers (5). Vooraan de Ezee zitten de luchtinlaat (1) en de uitlaat voor de verbrandingsgassen (2). De verbranding zelf vindt plaats in de CPS Cell (11). De hitte daarvan wekt stoom op in een aantal dunne buizen (13) wat vervolgens in de cilinders (5) wordt geïnjecteerd met twee stoominjectoren (6).

Minimaal onderhoud

De afgelopen jaren zijn er in onder meer Duitsland, Zweden en Engeland nog meer ontwikkelingen van moderne stoommotoren, onder meer voor toepassing als autoaandrijving. Een van de meest veelbelovende is die van het Duitse bedrijf Enginion, dat enkele jaren geleden de compacte stoomgenerator Ezee (Equal Zero Emission Engine) ontwikkelde. In verschillende groottes en uitvoeringen is de Ezee toe te passen voor het opwekken van warmte en elektriciteit in individuele huishoudens en als aandrijving van auto’s, boten en vliegtuigen. De toekomst van de Ezee is momenteel onzeker en is sterk afhankelijk van de benodigde investeringen.
Enginion baseerde de Ezee op de gepatenteerde Caloric Porous Structure Cell (CPS Cell). Dit is een verbrandingskamer met een sponsachtige structuur, waarin gasvormige of vloeibare brandstoffen reageren volgens een nieuw ontwikkeld thermo-chemisch verbrandingsproces zonder open vlam. Tijdens de verbranding voorkomt het proces dat schadelijke uitlaatgassen ontstaan. De uitlaatgassen verhitten een aantal dunne waterbuizen waarin stoom wordt gevormd. Dit drijft weer een elektronisch gecontroleerde stoommotor aan, de zogenaamde ThermaDrive.
De CPS Cell in combinatie met de ThermaDrive biedt volgens Oliver Mehler, vicepresident business development van Enginion, een aantal belangrijke voordelen boven inwendige verbrandingsmotoren: “De Ezee is een zeer duurzaam systeem met een hoge gemiddelde efficiëntie, dat slechts minimaal onderhoud nodig heeft door het ontbreken van oliesmering. De CPS Cell werkt zonder aanpassingen op vele verschillende brandstoffen van benzine en diesel tot biogas en waterstof. De uitlaatgassen ervan zijn zonder nabehandeling, wat bij auto’s wel gebeurt, zelfs schoner dan de lucht die we inademen.”

Snelheidsrecords op stoom

•1902: De Fransman Léon Serpollet gaat met zijn stoomauto 120 kilometer per uur
•1906: Het Amerikaanse stoomautomerk Stanley rijdt 204 kilometer per uur
•2007?: Het nieuwe initiatief British Steam Car Challenge wil 320 kilometer per uur halen.
Het ontwerp van de 5,25 meter lange stoomrecordauto van de British Steam Car Challenge bestaat uit een stalen spaceframe voorzien van een aërodynamische carrosserie van composiet en metaal. Als aandrijving heeft de auto een stoomturbine met een vermogen van 225 kilowatt. De dubbele waterboilers hebben een drukopbouw van 34 bar en een stoomtemperatuur van 385 graden Celsius. Als brandstof wordt lpg gebruikt. De eerste recordpoging zal plaatsvinden in Zuid-Afrika in juni 2007.
___________________________________________________________________________

Verloren warmte

In plaats van directe stoomaandrijving is een stoommotor ook toe te passen in een hybride auto. Door met de overtollige hitte van de verbrandingsmotor stoom te maken, kun je op de stoommotor rijden zonder uitlaatgassen. De Engelse professor Fred Bayley van de University of Sussex ontwierp een parallelle hybride voertuigconfiguratie met een dieselmotor die zowel direct als via een stoommotor de wielen aan kan drijven. Bayley: ‘De overtollige hitte van het motorblok verhit tijdens het rijden een waterreservoir tot een temperatuur van 500oC onder een druk van 100 bar. In tegenstelling tot het opladen van accu’s, zoals bij een hybride auto met elektromotor, kost het maken van stoom geen extra energie. De gemiddelde dieselmotor zet ongeveer 20 procent van de brandstofenergie om in beweging en de andere 80 procent gaat verloren als warmte door de uitlaat en het koelsysteem. De diesel-stoom hybride kan echter ruim de helft van de verloren warmte in stoom om te zetten. Als je naar het brandstofverbruik kijkt dan kan een diesel-stoom hybride 49,5 kilometer afleggen op één liter brandstof tegenover 29,4 kilometer voor een gebruikelijke diesel-elektrische hybride’, aldus Bayley.
De BMW Turbosteamer zet 80 procent van de hitte van de uitlaatgassen motorwarmte om in stoom die de motor aandrijft.
Bron: BMW ag

Turbosteamer

Ook de Duitse autofabrikant BMW ontwikkelt momenteel een hybride systeem met stoommotor. Bij dit zogenaamde Turbosteamer-concept wordt in tweebuizensystemen een vloeistof verhit tot stoom. In het eerste, hoge temperatuurcircuit wordt in de uitlaat meer dan 80 procent van de hitte van de uitlaatgassen gebruikt om een vloeistof te verhitten tot stoom. Deze stoom drijft een kleine stoommotor aan die direct aan de aandrijfas van de motor is gekoppeld. De gebruikte stoom condenseert en wordt teruggepompt naar het systeem in de uitlaat. In het tweede, lage temperatuurcircuit vangt het koelsysteem het merendeel van de resterende hitte op. De koelvloeistof wordt achter in het uitlaatsysteem verhit en drijft een tweede kleine stoommotor aan die direct aan de eerste is gekoppeld. De gebruikte stoom condenseert in de radiateur en gaat weer terug het systeem in.
In het Turbosteamer-concept wordt in twee buizensystemen een vloeistof verhit tot stoom.
In het eerste, hoge temperatuurcircuit (rood) wordt in de uitlaat (5, 6) met de hitte van de uitlaatgassen een vloeistof verhit tot stoom. Deze stoom drijft een kleine stoommotor (8) aan die direct aan de aandrijfas van de motor is gekoppeld. De gebruikte stoom condenseert (4) en wordt door een pomp (2) teruggevoerd naar het systeem in de uitlaat.
In het tweede, lage temperatuurcircuit (blauw) vangt het koelsysteem (1) het merendeel van de resterende hitte op. De koelvloeistof wordt achter in het uitlaatsysteem (6) verhit en drijft een tweede kleine stoommotor (7) aan die direct aan de eerste is gekoppeld. De gebruikte stoom condenseert in de radiateur (1) en gaat weer terug het systeem in.
Bron: BMW ag
Met een viercilinderbenzinemotor van 1,8 liter voorzien van een Turbosteamer behaalde BMW tijdens testen een besparing op het brandstofverbruik van 15 procent, naast 14 pk meer vermogen en extra motorkoppel. De onderdelen van de Turbosteamer zijn dusdanig compact ontworpen dat ze te monteren zijn op de huidige modellen van BMW. Verder onderzoek moet de onderdelen eenvoudiger en kleiner maken. BMW wil het Turbosteamer concept binnen tien jaar gereed hebben voor massaproductie.

Straaljagers aanjagen

In plaats van met een aparte stoommotor is het vermogen van een inwendige verbrandingsmotor ook flink te verhogen door waternevel of stoom direct in de verbrandingskamer te injecteren. De Russische raketgeleerde dr. Vladimir Balepin ontwikkelde voor het Amerikaanse bedrijf MSE Technology Applications zijn Steamjet volgens dit principe. Het werkingsprincipe is een stuk eenvoudiger dan de straalmotoren die nu worden gebruikt om straaljagers tot snelheden van Mach 6 (7350 km/h) en hoger voort te stuwen. Balepin gebruikt injectie van water wat door de hitte van de straalmotor overgaat in stoom en de straalmotor extra koelt. Deze extra koeling maakt het mogelijk standaard materialen als titanium en een standaard brandstof toe te passen. De toepassingen voor Balepins Steamjet lopen uiteen van straaljagers, hypersonische kruisraketten en lanceerinstallaties tot ruimtevaartuigen.

Stomend naar de sterren

Als de mens ooit de ruimte gaat koloniseren, dan zou dat kunnen gebeuren met opblaasbare, door stoomkracht aangedreven ruimteschepen met wanden van ijs. De Amerikaanse dr. Anthony C. Zuppero ontdekte in de jaren tachtig bij Sandia National Laboratory dat een stoomraket een haast ideale aandrijfkracht is voor ruimtemissies, zolang je in de ruimte maar water kan ‘tanken’. Zuppero’s onderzoek werd realiteit toen gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw vormen van water werden ontdekt op kometen, asteroïden en zelfs op de polen van onze eigen maan.
Zuppero: “Met dat schip kunnen honderd mensen tegelijk naar Mars onder goed leefbare omstandigheden. Het schip heeft genoeg draagvermogen om wanden te maken van één meter dik ijs dat de dodelijke galactische kosmische straling kan tegenhouden. Door het schip in de vorm van een autoband te maken en te draaien wek je een synthetische zwaartekracht op waardoor de astronauten geen schade ondervinden door verzwakking van de botten, spieren en het immuunsysteem.”
Klik op de afbeelding voor een grotere versie
Naast Balepin werkt ook de Britse uitvinder Roland Heap aan een prototype waarmee hij onder meer de effecten van waterinjectie, ontbranding door samenpersen van het brandstofmengsel en naverbranding van de uitlaatgassen test. “Bij het prototype met waterinjectie wordt mistnevel direct in straalmotor geïnjecteerd. Bij contact met de hete gassen en de wand van de verbrandingskamers expanderen de waterdruppeltjes direct tot stoom en geven zo een verhoogd koppel”, vertelt Heap. “Als waterstof als brandstof ooit commercieel verkrijgbaar wordt, zou dat een bijzonder interessante toepassing zijn. Bij de verbranding van waterstof krijg je immers puur water dat weer gebruikt kan worden voor de stoominjectie.” Toepassingen die Heap ziet voor zijn turbinemotor zijn onder meer het opwekken van elektriciteit en directe aandrijving van zware wegvoertuigen, treinen en maritieme toepassingen. Uitvoeringen met een hoog vermogen zijn ook toepasbaar bijvoorbeeld helikopters, speedboten en powerboats.

donderdag 21 februari 2013

Impact op het milieu van stoomkracht


De invloed van stoomkracht op het milieu hangt af van welk soort stoomturbinesysteem gebruikt wordt om stoom op te wekken.


Vandaag de dag worden met name drie systemen gebruikt om elektriciteit uit stoomkracht op te wekken: kernenergie, energie uit steenkool (fossiele brandstoffen) en geconcentreerde zonkracht. Elk systeem voor stoomkracht heeft een andere impact op het milieu.

Het gebruik van geconcentreerde zonkracht om energie uit stoom te genereren heeft het minste impact op het milieu omdat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten, behalve tijdens de bouw ervan misschien.

Nucleaire energie om elektriciteit op te wekken van een stoomturbine generator stoot  CO2 en andere schadelijke stoffen in lucht en water uit. Daarnaast is er een kleine kans op een catastrofale ramp wanneer we te maken hebben met kernenergie. Naast de risico's van een nucleaire meltdown, stoten nucleaire reactoren minder gewone vervuilende stoffen uit dan kolencentrales.

Kolenkrachtcentrales en het verbranden van fossiele brandstoffen om stoomkracht te genereren hebben ook een negatievere impact op het milieu dan geconcentreerde zonkracht. Kolen en andere fossiele brandstoffen stoten vrij veel  CO2 en andere schadelijke stoffen uit in de atmosfeer. De meeste elektriciteit om stoomturbines te laten draaien in de wereld is afkomstig van kolen of van het verbranden van fossiele brandstoffen
De totale impact op het milieu van stoomkracht is veel slechter dan andere energiebronnen zoals zon, wind en water.